Wednesday, March 24, 2010

O.C.D.

OCD @ Obsessive-Compulsive Disorder adalah satu penyakit emosi yang semakin banyak diidapi oleh masyarakat masa kini.

Hmmm...mungkin ini boleh membantu...Di Sini


Sekadar menambah pengetahuan...

No comments: