Sunday, September 27, 2009

Mencipta Kebijaksanaan

Pertama kali aku bersua dengan MI ialah semasa aku mengambil kelas ini di semester satu di UPM pada tahun 2007. Antara bacaan aku adalah melalui Francis Bacon dan Howard Gardner. Rasanya inilah yang menjadi tunjang dalam pengajaran di sekolah dan pendidikan anak-anak di rumah.

Walaupun renyah tetapi memang berbaloi. Kemudian aku mengambil kertas "Readiness in Critical Reading" juga dalam tahun yang sama. Dalam kelas ini aku didedahkan dengan aspek kesediaan seseorang untuk menerima input dengan berkesan. Ibarat mencari "the right timing".

Kesimpulan aku ialah semua ini memang wujud dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah memikir dan mengaturcara keadaan-keadaan bersesuaian dengan kesediaan dan MI.

Setakat ini 3 projek aku boleh dikatakan agak berjaya.

Bagaimana keadaan ini berlaku? Melalui penetapan objektif, perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Apa yang paling penting ialah kita memahami setiap proses yang berlaku dan apakah output terhasil dari proses tersebut. Bunyi macam Lab experiment pulak tetapi sebenarnya tidak! Semuanya berlaku hanya dengan kitchen experiment.

Dan apa pula akan berlaku bila MI digabungkan dengan pintar cerdas?

No comments: