Thursday, June 21, 2007

Session A: Active Concept Attainment

Bagaimana memaksima penggunaan daya ingatan pelajar. Banyak keadaan di mana pelajar lupa informasi yang disimpan...well semua orang tahu kan.
Sebenarnya informasi itu masih berada dalam minda kita. So apa yang perlu dilakukan ialah mencari cara bagaimana untuk mendapatkan kembali semua maklumat yang simpan dalam minda.
Cara:
1. Membentuk kaitan (membina connection) antara informasi dalam minda dgn keaadan yang sedang berlaku. (Memahami)

Maka Active Concept Attainment ialah cara inductive ialah membina kaitan melalui pemerhatian dan membina kaitan dari segi persamaan dan perbezaan.

Apa:
1. Mengikut Bruner ada 3 peringkat dalam membina konsep
a. Fokus
b. Membina dan berkongsi hipothesis
c. Aplikasi atau mengembangkan konsep

2. Mengikut Bloom's Taxanomy
a.Tahap Pemikiran: Analisis
b.Jenis Pemikiran: Induktif atau Deduktif ( di mana ia berlaku : semasa melakukan testers( contoh)

Cara:
1. Frayer Model: Teknik membantu pelajar untuk menganalisa dan membentuk konsep.Ia menggunakan Graphic Organizer utk merekod informasi yang berkaitan dengan konsep yang dibina.

Aktiviti membina Graphic Organizer menggunakan kertas: Lipat kertas kepada empat dan lipat di tengah.

2. Apakah fungsi guru?
Membentuk ruang pembelajaran berpusatkan pelajar
Boleh digunakan kerana pelajar dapat mendapatkan maklumat SENDIRI.

Reflektif:

Dalam Bahasa Inggeris, ada banyak topic yang boleh digunkan seperti mengajar idioms, suffixes, membina karangan,

Rujukan:
http://www.lcsc.edu/education/secondary/courses/OnCampusCourses/ED454/Lessons/OnCampus06Chapter5.pdf

No comments: