Friday, June 22, 2007

Strategic Initiatives: Integrating Technology in Limited Resources

Bagaimana menggunakan bahan sumber terhad dalam kelas..

www.iste.org

Website ini mempunyai pelbagai sumber yang boleh diadaptasi dan digunakan di mana-mana.Terutama Kajian Tindakan (Case Study) yang boleh dijadikan rujukan guru-guru.

Paling penting ialah website ini mengajar guru bagaimana menggunakan sumber yang ada.

Cabaran:

1. Technology tidak berguna dalam kelas
2. Pendidik kurang menerima pendedahan dlm penggunaan teknologi


Strategi:
1. Menerima budaya sebagai pemangkin
2. sentiasa mencabar persepsi peranan technology
3. Menggalakkan pemikiran kritikal dalam hubungan antara teknologi, pembangunan profesional dan classroom practice

Penilaian: Rujuk website: http://www.profiler.com/

No comments: