Monday, September 22, 2008

International Educators Program~Malaysia

Guru-guru di Negeri Perak dan Pulau Pinang akan berpeluang untuk mengikuti Program tajaan Macee di tempat mereka sendiri apabila dapat greenlight dari Jabatan Pelajaran masing-masing. Aku berharap program ini akan membantu cikgu Bahasa Inggeris supaya lebih bermotivasi untuk mendidik dan menyampaikan ilmu dengan lebih kreatif dan berdaya imaginasi!
Setakat ini, kumpulan aku sudah berjaya menganjurkan program ini di Selangor dan Kuala Lumpur. Harap-harap di Perak dan di Pulau Pinang dapat direalisikan sebelum hujung tahun.
Aku akan memperkenalkan "Step Up to Writing" dan blog design.
Dan pastinya Malar akan bercerita tentang Process Drama.
Paling minat itu!

No comments: