Monday, September 17, 2007

Job of The FutureAntara Job advertisment yang telah disediakan oleh pelajar 2 Orchid. Selepas selesai aktiviti ini mereka dikehendaki membuat reflective journal dimana mereka dikehendaki membuat komen dan memberi pendapat mereka tentang projek ini.

No comments: