Thursday, September 6, 2007

Kalau lah...
... dia tidak pernah bermaksud menyebut perkara-perkara yang menyakitkan hatimu?
... dia memang benar-benar terlupa tarikh lahirmu?
... masalahmu tidak akan selama-lamanya?
... kedua-duanya bersalah?
... kamu menyedari bahawa anak-anak sangat memerlukan kehadiranmu?
... kamu tidak akan mendapat kembali?

... kamu tidak meninggalkan?
... kamu memberikan peluang kedua?
... kamu jatuh cinta semula?
... kali ini semuanya berbeza?
... kamu berjaya melakukannya?

No comments: