Monday, September 3, 2007

Mencari Makna Hidup...

Kepercayaan popular

Ramai orang mempercayai bahawa makna hidup adalah untuk:

• mengumpulkan harta kekayaan;
• memajukan perkembangan manusia yang semula jadi, ataupun menyumbang kepada takung gen manusia;
• memajukan evolusi teknologi, ataupun giat dalam pengembangan manusia kemudian hari;
• menjadi Tuhan ataupun seakan-akan menjadi Tuhan;
• bersaing atau bekerjasama dengan orang lain;
• membunuh untuk mempertahankan diri atau sebaliknya, mengamalkan ketidakganasan dan ketidaktentangan;
• menunjukkan belas kasihan;
• memperoleh atau menggunakan kuasa;
• memberi atau menerima kasih sayang;
• mempelajari atau mencari kesedaran;
• meninggalkan pusaka, seperti karya atau buku;
• berhidup secara damai dengan orang lain dan berharmoni dengan alam semula jadi;
• melahirkan anak-anak melalui pembiakan seks;
• memburu idaman, impian ataupun takdir;
• memahami, berbaik dengan, ataupun mencapai perpaduan dengan orang lain;
• mencari hakikat, pengetahuan, pemahaman ataupun kebijaksanaan;
• mencari dan memperoleh sifat baik, atau hidup dalam kemuliaan;
• mencari dan memperoleh keindahan;
• mencari kebebasan, baik dari segi fizikal, mental, kewangan ataupun rohaniah;
• mencari kebahagiaan dan berkembang maju, mengalami nikmat atau meraikan;
• berkhidmat kepada orang lain atau melakukan perbuatan baik;
• hidup sahaja sehingga mati (tiadanya tujuan umum ataupun firdausi, kewujudan tidak mempunyai makna lain selain daripada makna yang diberikan sendiri);
• hidup, termasuk memburu keabadian melalui cara saintifik (sila lihat ekstensi hidup);
• bertugas untuk keadilan dan demokrasi;
• menyembah, menjadi hamba Tuhan ataupun untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan; ataupun
• penggabungan unsur-unsur di atas.

No comments: